Priser

Her kan du lese påmeldings- og betalingsbetingelser for Telemark Tours.

Klikk på bildet for å vise det større - Logo_priser_og_frister
 

 

Deltageravgift

 • Betaling skjer ved bruk av Mastercard eller VISA på vår online påmelding
 • For samlet påmelding av grupper og familie, ta kontakt med oss på e-post 

200 KM - avlyst 2018

 I perioden februar til 30.mai 2018 kl 23.59

Nok 499,-

 Etteranmelding i sekretariat

 Nok 800,-

 130 KM - avlyst 2018

  I perioden februar til 30.mai 2018 kl 23.59

 Nok 350,-

 Etteranmelding i sekretariat

 Nok 600,-

Alle norske utøvere må ha lisens for å sykle turritt i Norge, enten helårslisens eller engangs turlisens. Utenlandske utøvere må enten ha lisens fra eget land eller underskrive en egenerklæring ved avhenting av startnummer.

56 KM

I perioden februar til 30.mai 2018 kl 23.59

 Nok 300,-

Etteranmelding i sekretariat

Nok 370 

 Transport fra Skien til Bø for deltager og sykkel

 Nok 130,-

Engangslisens er inklusive i satsene for 56km.


Se NCF info om lisens, klikk her

Påmelding - Betaling

 • Påmelding er bindene
 • Ved bruk av kredittkort som betalingsform, slettes påmeldingsanmodningen etter 20 minutter dersom betalingstjenesten avbrytes eller på annen måte ikke fullføres.
 • Manglende betaling opphever IKKE den forpliktende påmeldingen som er foretatt.
 • Dersom påmeldingen er godkjent men beløp ved en feil ikke er trukket fra konto betales deltageravgiften ved henting av startnummer før start.
 • Når rittledelsen har registrert at innbetaling er i samsvar med dato-/prisgrense, vil deltakeren føres opp på offisiell startliste.
 • Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn og passeringer legges ut på internett.
 • Dersom du etter innbetaling foretar endringer i påmelding som gir redusert pris, krediteres ikke overskytende beløp.
 • Rittledelsen forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige og/eller falske opplysninger.
Sykdom - Avlysning
 • Bare ved sykdom og gyldig legeerklæring kan innbetalt deltakeravgift overføres til neste års ritt.
 • Ut over dette kan det ikke kreves noen form for refusjon.
 • Legeattest må sendes rittledelsen sekretariat og være poststemplet senest 10 virkedager etter rittdagen.
 • Ved en eventuell avlysning av rittet på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50% (femti prosent) av startkontingenten. En slik avlysning vil bli gjort kjent gjennom vår internettside og vårt sekretariat.
Forsikring - Ansvar
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
 • Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å sykle under annen manns navn.
 • Alle må bære godkjent hjelm under hele rittet, det er ikke lov å bytte sykkel underveis.
 • Norske statsborgere som sykler i klasse med tidtaking og ikke har helårslisens, må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.
 • Utenlandske ryttere må selv sørge for egen forsikring
 • Ryttere med helårslisens må vise denne ved avhenging av startnr.
Annet
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide for egen start.
 • Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer/tidtakerchip.
 • Arrangør forbeholder seg retten til å overstyre ditt puljevalg og å dele puljer der dette er hensiktsmessig.
 • Startnummer og chip festes etter anvisningen.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt og kan medføre diskvalifikasjon.
 • Brudd på én eller flere av ovenstående regler kan medføre diskvalifikasjon.


Overnatting

Hotell fritidsparken ved Skien fritidspark tilbyr overnatting i enkeltrom, dobbeltrom og 3- eller 6-sengsrom. Deltagere i Telemark Tours får "idrettspris" ved overnatting; Klikk her for mer informasjon.

Hotell Bryggeparken tilbyr deltagere i Telemark Tours spesialpris på overnatting ritthelgen. Vis til deltagelse i Telemark Tours og avtaleprisen til Grenland Sykleklubb. Klikk her for mer informasjon.

 

F�lg oss p� Facebook
 
© Grenland Sykleklubb Postboks 1269 Kjørbekk3702 SKIEN        info@telemark-tours.no